• IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!
  • IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

VISIE/MISSIE

Algemeen

Het onderwijzen en opvoeden van kinderen is een taak van ons samen. Het team bespreekt

regelmatig de opvattingen en ideeën over onderwijs en opvoeding met ouders en de omgeving

van de school. Wij maken kinderen duidelijk wat wij van hen verlangen. Elk teamlid weet waar

IKC Franciscus voor staat en draagt dit uit in zijn professionele gedrag.


Klik op visie en missie
Klik op pitch IKC Franciscus

IKC Franciscus     Johan de Walestraat 1, 8921 XB Leeuwarden     t 058 - 2665909     info@ikcfranciscus.nl