• IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!
  • IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

OUDERVERENIGING IKC FRANCISCUS

Graag willen we jullie kennis laten maken met het bestuur van de oudervereniging van het IKC Franciscus. Want naast de reguliere lessen vinden er verschillende activiteiten plaats, die net zo goed belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Bovendien dragen ze natuurlijk ook bij aan het plezier op school. Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging. Zij komen gemiddeld 6 keer per jaar en/of in werkgroepverband bij elkaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen.

Activiteiten
De oudervereniging int en beheert de ouderbijdragen en legt verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van ieder schooljaar. Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de oudervereniging regelmatig om hulp bij de verschillende niet-lesgebonden activiteiten. Via de leerkrachten, de klassenouders, Social Schools en via de maandelijkse IKC Franciscus Nieuwsbrief hopen we iedere keer een passend beroep op jullie te mogen doen. De bestuursleden zelf helpen zoveel mogelijk actief mee tijdens deze feesten en evenementen, maar kunnen dit niet alleen. Jullie hulp is dan ook zeer welkom! De volgende activiteiten worden mede door de oudervereniging door het jaar heen georganiseerd en/of gefinancierd:
 
                  Sinterklaas – kerstviering – carnaval – avondvierdaagse – koningsspelen –
                                          musical & afscheid groep 8 – luizenpluizen


Lidmaatschap en bestuur
Zodra jullie kind(eren) start in één van de groepen 1 t/m 8, worden jullie automatisch lid van de oudervereniging. Ieder schooljaar wordt er een beroep op jullie gedaan voor het betalen van een vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van deze bijdrage en stelt de begroting op. Een onafhankelijke kascommissie kijkt de financiën jaarlijks na. We zijn nog op zoek naar nieuwe leden om het team te versterken, dus je bent van harte welkom!
 
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden en vaste hulp:

  • Sandra (voorzitter)
  • Hisse (penningmeester)
  • Henderien
  • Meryem
  • Nicol
  • Monique en Selma (vanuit het leerkrachtenteam)


Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
De oudervereniging vraagt ieder jaar om een vrijwillige bijdrage. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Voor het huidige schooljaar is dit 
€ 15,00 per kind. Wanneer een leerling pas in of na januari start, wordt de helft van de vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De bijdragen voor de schoolreisjes en de avondvierdaagse vallen hier buiten.

Betalingen
De ouderbijdrage mag je overmaken op ons IBAN-nummer: NL90 INGB 0009 1544 24
t.n.v. Oudervereniging RKBS De Sprong* o.v.v. de naam en groep van je kind(eren).
 
Contact
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om mee te helpen op wat voor manier dan ook, dan kun je altijd contact opnemen via het emailadres oudervereniging@ikcfranciscus.nl of spreek één van de leden aan op het schoolplein!
 
 
*Zolang de naam statutair niet gewijzigd kan worden, zijn wij genoodzaakt de oude schoolnaam te gebruiken bij de bank en de Kamer van Koophandel.
 

Hieronder vind je onze nieuwsbrieven:

IKC nieuwsbrief maart 2019

Blitz december 2018

Flits november 2018

Flits juli 2018

Flits juni 2018

Flits december 2017

 

IKC Franciscus     Johan de Walestraat 1, 8921 XB Leeuwarden     t 058 - 2665909     info@ikcfranciscus.nl